Živim život

Iznimno brzi napredak tehnologije omogućio nam je da živimo život punim plućima, a koliko su određena tehnološka, medicinska i civilizacijska dostignuća u posljednjih 200 godina unaprijedila kvalitetu ljudskog života najbolje svjedoči činjenica da živimo dulje, zdravije i da općenito živimo  u sigurnijem, čišćem i mirnom svijetu.

Još od pojave prvih cjepiva protiv ospica krajem 18. stoljeća sami životni vijek i zdravstvena zaštita čovječanstva su narasli, a otkrićem penicilina i pojavom prvih antibiotika krajem 20-ih godina prošlog stoljeća duljina životnoga vijeka ekstenzivno se produljuje. Prije izuma takvih i sličnih tehnoloških i medicinskih dostignuća prosječna je životna dob na svjetskoj razini u 1900-im godinama bila oko 30-ak godina. Već 50 godina kasnije ta se brojka penje na 45-48 godina u 1950-ima, dok je u 2021. očekivana životna dob na svjetskoj razini oko 80 godina. Automobili, avioni, internet i masovni mediji, magnetska rezonanca, ultrazvuk, EEG, srčane premosnice, transplantacije organa… Popis ide u nedogled. Uz to, svakako je važno spomenuti i nuklearnu energiju, umjetna gnojiva i umjetna vlakna i materijale, svemirske programe, karbonska vlakna, robotiku… Dostignućima gotovo da nema kraja, a svako od njih transformiralo je kako živimo.

Uz to, izum inzulinskih pumpi je osobama koje žive s dijabetesom donio potpuno novu dimenziju života u kojoj ne moraju svake sekunde paziti na unos inzulina i mjerenja razina glukoze u krvi. To je posebno pokazala najnovija MiniMed™ 780G inzulinska pumpa koja omogućuje življenje života punim plućima.   

Čovječanstvo zahvaljujući brojnim genijalnim izumima velikim koracima grabi naprijed – a sve to nam omogućuje da zaista živimo naše živote punim plućima, uživamo u sitnicama bez da u svakom trenutku proživljavamo iznimne količine stresa. I upravo zato, ovom inicijativom želimo slaviti život, male, ali i velike trenutke i svakodnevno življenje života punim plućima!