Živim život

MiniMed™ 780G sustav sadrži najnapredniju Medtronic SmartGuard™ tehnologiju koja automatski isporučuje bazale i korekcijske boluse 24 sata na dan, odnosno, svakih 5 minuta prema vrijednostima glukoze izmjerene senzorom. Odobren je za liječenje dijabetesa tipa 1 kod osoba u dobi od 7 do 80 godina. 

Novi koncept automatskih bolusa omogućuje rane i sigurne isporuke inzulina bez intervencije korisnika inzulinske pumpe. Unaprijeđena značajka SmartGuard™ osmišljena je za postizanje maksimalnog vremena u kojem razine glukoze ostaju u rasponu od 3,9 do 10,0 mmol/l. To omogućava sustavu da automatizirano ispravlja i stabilizira niske i visoke razine glukoze prije nego što se dogode i pomaže u sprječavanju nastanka hipoglikemije i hiperglikemije. Pomaže u poboljšanju glikemijske kontrole i postizanju ciljanih glikemijskih vrijednosti. Opcija automatizirane isporuke korektivnog bolusa uključuje se kada vrijednost glukoze izmjerene senzorom prijeđe vrijednost od 6,7 mmol/L i dođe do maksimalne isporuke bazala. 

Moguće je izabrati tri ciljane vrijednosti: 

  1. 5,5 mmol/L
  2. 6,1 mmol/L 
  3. 6,7 mmol/L

Također, moguće je zadati privremeni cilj u vrijednosti od 8,3 mmol/L za događaje u kojima  je potrebno manje inzulina npr. tjelovježba. Inzulinska pumpa će zvučnim signalom javiti ako glukoza izmjerena senzorom padne ispod 3,9 mmol/L, te ako glukoza izmjerena senzorom iznosi iznad 13,9 mmol/L i potraje više od tri sata. Time je omogućen individualni pristup svakom korisniku.

Značajka SmartGuard™ prije aktivacije zahtijeva razdoblje zagrijavanja od 48 sati, odnosno ručni način rada. To razdoblje zagrijavanja počinje u ponoć nakon što pumpa počne isporučivati inzulin. Tijekom razdoblja zagrijavanja, pumpa prikuplja i obrađuje podatke. U ručnom načinu, u kombinaciji s kontinuiranim mjerenjem glukoze,  dostupne su tri funkcije: 

  1. Suspend on Low (prekid na donjoj granici)
  2. Suspend before Low (prekid prije donje granice) 
  3. Automatski nastavak isporuke bazala prema vrijednosti glukoze izmjerene senzorom 

Osim toga, upozorava ako se razina glukoze mijenja određenom brzinom ili ako se približava ili je već dosegla određenu donju ili gornju granicu.